Koniec czynnika R22

 

Jak wiemy nie można sprzedawać czynnika pierwotnego R22, ale też zakazane jest stosowanie go do serwisowania czy konserwacji istniejących instalacji. Jeśli firma serwisowa dysponuje „zapasem” czynnika pierwotnego, nawet kupionego przed końcem 2009 r., nie może stosować go do serwisowania i konserwacji. Praktycznie jedyną legalną formą pozbycia się takiego czynnika jest przekazanie go do zniszczenia (w rozporządzeniu nie występuje pojęcie utylizacji) jedną z metod zatwierdzonych przez rozporządzenie (np. niszczenie plazmowe, krakowanie, niektóre technologie spalania). Czynnik z grupy HCFC, który nie był jeszcze wykorzystywany w instalacji, nie może zostać przekazany do recyklingu lub regeneracji.


Skąd zatem brać czynniki z grupy HCFC do prac serwisowych i konserwatorskich? Czynniki te muszą pochodzić z już istniejących instalacji, a do ponownego użytku mogą wejść po recyklingu lub regeneracji. Rozporządzenie dokładnie definiuje zakres poszczególnych czynności związanych z powtórnym wykorzystaniem czynników:

 

  • odzysk oznacza zbiórkę i magazynowanie substancji kontrolowanych z produktów i urządzeń, w trakcie konserwacji lub serwisowania albo przed usunięciem. Należy podkreślić, że w przypadku demontażu urządzeń/instalacji odzysk musi zostać przeprowadzony przed pracami rozbiórkowymi. Jakość czynnika po regeneracji musi być co najmniej tak dobra jak jakość nowego produktu; musi to być potwierdzone badaniami i certyfikatem;
  • recykling oznacza ponowne użycie odzyskanej substancji kontrolowanej po wstępnym oczyszczeniu;
  • regeneracja oznacza powtórne przetworzenie odzyskanej substancji kontrolowanej w celu uzyskania właściwości odpowiadających właściwościom substancji pierwotnej, z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania.

Odzyskując czynnik z instalacji należy pamiętać, że jego właścicielem pozostaje operator (użytkownik instalacji, z której czynnik został odzyskany). Przeprowadzenie odzysku nie oznacza automatycznego przeniesienia praw własności na firmę serwisową, która odzysk przeprowadziła. Przeniesienie praw własności może nastąpić tylko na podstawie odpowiednich dokumentów (zgodnie z ustawą o odpadach, odzyskany czynnik traktowany jest jako odpad niebezpieczny o ile nie zostanie przekazany do regeneracji).


Zgodnie z rozporządzeniem, do obrotu (tylko do końca roku 2014!) można wprowadzać tylko czynniki zregenerowane, a odsprzedaż wodorochlorofluorowęglowodorów poddanych recyklingowi jest zakazana. Czynniki pochodzące z recyklingu (czyli odzyskane i wstępnie oczyszczone) mogą być stosowane pod dwoma warunkami:

 

  • zostały odzyskane z urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego i do takiego zostaną wprowadzone;
  • zostaną zastosowane tylko w instalacjach tego samego klienta (bez zmiany własności czynnika).

 

Warto zwrócić uwagę na istotną kwestię – stosowanie czynników zregenerowanych uznane jest za odstępstwo od zasadniczych przepisów. Dlatego nie można wykluczyć, że okres przejściowy, kiedy jeszcze można używać takich czynników (do końca roku 2014) decyzją Komisji Europejskiej zostanie jeszcze skrócony!


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityką dotyczącą cookies
Tak, zgadzam się
pixel