Nielutowane połączenia hermetyczne

2018-11-08
Nielutowane połączenia hermetyczne

Hermetyczne połączenie w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych bez użycia palnika jest możliwe? Okazuje się, że tak dzięki opatentowanemu systemu połączeń rurowych LOKRING®.  Niezależnie czy układ jest chłodniczy, klimatyzacyjny, mały czy duży zastosowanie połączeń rurowych LOKRING® będzie niezawodne. System połączeń rurowych LOKRING® umożliwia połączenie rur miedzianych, mosiężnych, stalowych i aluminiowych o średnicy od 1,6 mm do 41,3 mm (1/16” do 1 5/8”). Złączki proste, złączki proste redukcyjne (również kapilarne), złączki kielichowe, kolanka, rodzielacze, złączki typu T oraz specjalne złącza pozwalają na tworzenie i naprawę prostych i złożonych układów chłodniczych. Hermetyczne łącznie rur możliwe jest po przez użycie prostych a za razem profesjonalnych narzędzi (szczypiec oraz szczęk montażowych) i przy użyciu nie dużej siły. System łączenia rurowego LOKRING® składa się z tulejki wzmacniającej, króćca, dwóch elementów LOKRING® oraz uszczelniacza LOKRPREP. Aerobowy uszczelniacz LOKPREP w omawianym połączeniu gwarantuje, że każde połączenie jest hermetycznie szczelne. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór uszczelniacza LOKPREP. Czynniki jakie wpływają na odpowiedni dobór uszczelniacza to typ wybranej złączki (mosiężna czy aluminiowa) oraz temperatury otoczenia. 

Łączenie rur miedzianych bez lutowania

System łączenia rurowego LOKRING®


Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy zależy od wybranych systemów łączenia i wynosi do 75 bar, natomiast dopuszczalna temperatura pracy musi mieścić się w zakresie -50°C +150°C. Złączki LOKRING® współpracują ze wszystkimi rodzajami gazów HF,HFC i mieszanin, R32 oraz CO2 (do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pracy dla danego złącza), niestety nie można ich stosować z NH3.

Złączki LOKRING® - schemat


Ze względu, że złączki LOKRING® występują w różnych średnicach metrycznych i calowych Niemiecki producent postanowił pomóc serwisantowi w ich identyfikacji. Złączki które pasują do rur metrycznych i calowych nie posiadają rowka na złączu ( np. Mosiężna złączka Lokring 22 NK Ms 50), złączki przeznaczone do rur metrycznych posiadają 1 rowek (np. Mosiężna złączka Lokring 12 NK Ms 50), a złączki przeznaczone do rur calowych posiadają 2 rowki (np. Mosiężna złączka Lokring 9,53 NK Ms 50).

system połączeń rurowych LOKRING®


Jak wspomnieliśmy system nierozłączny bez lutowych złączek LOKRING® mogą zostać zastosowane:

 • domowych urządzeniach chłodniczych,
 • klimatyzacja samochodowa,
 • chłodnictwo komercyjne,
 • układy klimatyzacyjne,
 • pompy ciepła,
 • energia słoneczna,
 • energia geotermalna.

Korzyści wynikające z używania opatentowanego systemu połączeń rurowych LOKRING® są następujące: ·        

 • oszczędność czasu około 40%,
 • możliwość współpracy z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, 
 • możliwość instalacji układu w sytuacji zagrożenia pożarem,
 • instalację może zostać wykonana przez niewykwalifikowanego pracownika,
 • brak problemów jakości wynikających ze spawania, oraz stosowania azotu jako gazu przepłukującego,
 • prace instalacyjne w trakcie trwania godzin otwarcia i dostępu publicznego,
 • lekkie narzędzia montażowe nie wymagające dużego wysiłku fizycznego.

Wszystko to sprawia że opatentowany system połączeń rurowych LOKRING® jest jednym z najbardziej ekonomicznych i niezawodnych metod łączenia nierozłącznego rur chłodniczych. System połączeń rurowych LOKRING® dostępny jest w naszym sklepie internetowym CoolStore.


Mała technika chłodnicza

Katalog chłodnictwo przemysłowe i klimatyzacja
Chłodnictwo przemysłowe 

i klimatyzacja

Katalog klimatyzacja samochodowa

Klimatyzacja samochodowa

pixel