Rozliczenie SZWO i FGC za 2017

2018-01-29
Rozliczenie SZWO i FGC za 2017

Tylko do końca lutego 2018 masz czas aby złożyć sprawozdanie do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) za rok 2017.

Obowiązek przekazania sprawozdania ma podmiot który:
  • przywozi SZWO lub FGC
  • wywozi SZWO lub FGC
  • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC
  • wywozi produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach
  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

W jaki sposób należy przekazać sprawozdanie:

W celu przekazania sprawozdania za rok poprzedni należy zarejestrować się w BDS. Po zalogowaniu wprowadzamy wymagane dane, a następnie system automatycznie wygeneruje nam sprawozdanie.

Zmiany w BDS

System BDS z dniem 01.01.2018 został dostosowany do wymogów znowelizowanej Ustawy o SZWO i FGC dlatego też sprawozdania tworzone są na zmodyfikowanym formularzu. 


Więcej informacji
Instrukcja użytkownika BDS


Źródło:
http://www.ichp.pl/bowoik-f-gazy-bds

pixel