Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od dn. 18.02.2019

 

1. Postanowienia ogólne  

Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Sklepu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Sklepu.

 

 

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.coolstore.pl/ jest Technika Chłodzenia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 24, 41-807 Zabrze, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351271, NIP: 648-272-31-30, Regon: 241531848.  

W przypadku jakichkolwiek pytań z zakresu Ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: tchw@tchw.pl lub listownie na adres siedziby firmy.  

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO„).  

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,  a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:  

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

 

 

3. Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań  

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  

- w związku z wykonaniem umowy na podstawie złożonego zamówienia w Sklepie przez Klienta

- w związku z rejestracją konta Klienta w Sklepie,

- w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy,

- dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,

- dla potrzeby marketingowych ( w tym newsletter),

- w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowej , po wcześniejszej zgodzie Klienta   

Podczas korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail, ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.  

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.  

Wypełniając formularz, możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie od newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Ciebie adres e-mail. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.  

Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.  

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.  

Możecie Państwo również wyrazić odrębną zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182 60-166 Poznań, w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Serwisie.  

Sklep korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Sklepie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.  

 

 

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierających nas w świadczeniu usług płatniczych oraz wysyłkowych.  

W przypadku wybrania płatności za pomocą zewnętrznego systemu płatności w celu opłaty za Zamówienie:  

-"imoje" dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.

-„Przelew bankowy” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.

-„PayPal” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez PayPal Polska Sp. z o.o.

-„Przelew24” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez  DialCom24 Sp. z o.o.  

W przypadku sposobu dostawy z wykorzystaniem usług w celu dostarczenia Zamówienia:  

-„Paczkomaty InPost” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o.

-„GLS Euro Business Parcel” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez Spółka General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.

-„RABEN” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez Raben Management Services  Sp. z o.o.

-„MASTERLINK/DPD” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez DPD Polska Sp. z o.o.  

 

Sklep jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

 

 

5. Przechowywanie i usuwanie danych  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej w sytuacji, kiedy prawo zezwala na takie przechowywanie.  

 

 

6. Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?  

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:  

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych przetwarzania bezpodstawnie,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

- wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

 

7. Bezpieczeństwo i poufność danych  

Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.  

Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.  

Prosimy o nie udostępnianie publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Sklepu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.  

 

8. Prawa autorskie  

Sklep jest naszą wyłączną własnością. Podczas korzystania z naszego Sklepu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.  

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Sklepie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.  

 

 

9. Zmiany w polityce prywatności  

Oferta Sklepu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane
z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności.  

Każda zmiana Polityki Prywatności będzie publikowana na stronie Sklepu. Korzystanie ze Sklepu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.  

 

 

10. Postanowienia końcowe  

Poprzez przystąpienie do korzystania ze Sklepu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.  

 

 

11. Nasze dane kontaktowe  

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” naszego Sklepu.

Polityka cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Sklep. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Sklepu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Sklepie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Sklepu.

 

 

1. Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Sklepu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1)   świadczenia usług;

2)   dostosowania zawartości Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Sklep, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

3)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4)   prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

5)   zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

 

 

2. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
1)   sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
2)   stałe -  są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach Sklepu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
1)    wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z wszystkich funkcji Sklepu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;
2)    pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
3)    pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
4)    pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
5)    pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Sklepu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

 

 

3. Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików. Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.  

 

4. Inne technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

-kody śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

 

 

5. Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Sklepie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Sklepie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

  Archiwum 

Polityka prywatności - obowiązująca od 2015-03-09

Polityka prywatności - obowiązująca od 2018-05-25

pixel