Przygotuj się na czynnik chłodniczy R32 już dzisiaj!

2018-03-22
Czynnik chłodniczy R32 (czynnik jednorodny) zyskuje coraz większy wpływ na rynku HVACR.
Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej od 01.01.2025 roku obowiązywać będzie zakaz wprowadzenia do obrotu klimatyzatorów o napełnieniu poniżej 3 kg czynnikiem chłodniczym o GWP większym lub równym 750. Dla przypomnienia wskaźnik GWP dla najbardziej popularnego czynnika chłodniczego wykorzystywanego w klimatyzacji R410A wynosi 2088. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej od roku 2025 nie będzie można go zastosować w najbardziej popularnych urządzeniach typu split. Dlatego też już dziś coraz więcej urządzeń na naszym rynku jest napełniana czynnikiem chłodniczym R32. 
   
Niewątpliwym atutem tego czynnika jest niski wskaźnik GWP =675, gdzie zgodnie z wymogami Unii będzie mógł być stosowany w najbardziej popularnych urządzeniach typu split. Dodatkowym atutem jest mniejsze napełnienie urządzeń o 30%  porównując do urządzeń napełnionych czynnikiem R410a, co bezpośrednio przekładać się będzie na wymiary klimatyzatorów. Ze względu, że czynnik jest jednorodny łatwiejszy stanie się odzysk jak i ponowne wykorzystanie czynnika. 

Niestety czynnik chłodniczy R32 nie ma samych zalet. Jedną z jego wad jest palność, która zastała sklasyfikowana jako A2L (niski stopień palności), dlatego też instalatorzy muszą wyposażyć się w nowe urządzenia obsługujące ten czynnik chłodniczy m.in. stację odzysku, pompę próżniową, manometry, wykrywacze nieszczelności. 

Wychodząc na przeciw przyszłym wymogom oraz trendom w branży HVACR wprowadziliśmy do swojej oferty urządzenia kompatybilne z czynnikiem R32. Dlatego już dziś możesz u nas kupić wszystkie niezbędne narzędzia pozwalające serwisantowi na instalowanie i serwisowanie urządzeń z czynnikiem chłodniczym R32.
pixel