Zbiorniki czynnika chłodniczego

ilość znalezionych towarów: 27

Zbiorniki ciekłego czynnika zabezpieczają układ przed stale zmieniającym się zapotrzebowaniem elementu dławiącego (np. zaworu rozprężnego) na czynnik chłodniczy, spowodowane ciągłymi zmianami warunków pracy urządzenia takimi jak: rozruch czy oblodzenie parownika. Zbiorniki zazwyczaj wykonane są z rury stalowej. W zależności od pojemności zbiorniki wykonuje się jako pionowe lub poziome z ręcznym zaworem odcinającym (zawór Rotalock) znajdującym się w króćcu wylotowym, dodatkowo mogą być wyposażone w wziernik i wskaźnik poziomu cieczy. Wielkość zbiornika zależy od wielkości układu, gdyż powinien zgromadzić cały czynnik chłodniczy znajdujący się w układzie. Co pozwala na dokonanie napraw bez konieczności ściągania czynnika z układu chłodniczego. 

 

pixel